ue_pwpue.jpg

 

 
Karta dużej rodziny
25.06.2014.
kdr01.jpg

   W dniu 27 maja 2014 r. Rada Ministrów podjęła uchwałę nr 85 w sprawie ustanowienia rządowego programu dla rodzin wielodzietnych, zwanego dalej „programem” oraz przyjęła rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych, zwanego dalej „rozporządzeniem”. Uchwała i rozporządzenie weszły w życie w dniu 16 czerwca 2014 r.
Zmieniony ( 23.07.2014. )
Czytaj całość…
 
Zasiłek dla opiekuna
20.05.2014.

info.jpgINFORMACJA WYNIKAJĄCA Z ART. 8 USTAWY Z DNIA 4 KWIETNIA 2014 ROKU (DZ. U. Z 30 KWIETNIA 2014 ROKU, POZ.567) O USTALENIU I WYPŁACIE ZASIŁKÓW DLA OPIEKUNÓW.


1.Zasiłek dla opiekuna przysługuje osobie, której prawo prawa do świadczenia pielęgnacyjnego wygasło z mocy prawa na podstawie art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw (DZ.U. Z 2013 rok, poz. 1548 oraz poz. 1557) z dniem 1 lipca 2013 r.

2.Zasiłek dla opiekuna przysługuje w wysokości 520,00 zł miesięcznie::

-.za okresy od dnia 1 lipca 2013 r. do 14 maja 2014r., w których osoba spełniała warunki do otrzymania świadczenia pielęgnacyjnego w brzmieniu obowiązującym w dniu 31 grudnia 2012 roku (DZ U. z 2006 roku, nr 139, poz. 992, z późn. zm.)

-.od 15 maja 2014r., jeżeli osoba spełnia warunki do otrzymania świadczenia pielęgnacyjnego określone w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych w brzmieniu obowiązującym w dniu 31 grudnia 2012 roku

Zmieniony ( 20.05.2014. )
Czytaj całość…
 
Życzenia Wielkanocne
18.04.2014.
Z okazji Świąt Wielkanocnych,
składamy najserdeczniejsze życzenia:
dużo zdrowia, radości, smacznego jajka, mokrego dyngusa,
mnóstwo wiosennego optymizmu,
serdecznych spotkań w gronie rodziny
i wśród przyjaciół oraz
wesołego „Alleluja”

życzy Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Czeladzi
Zmieniony ( 18.04.2014. )
 
Ogłoszenie o rekrutacji
05.03.2014.
b_kapital3.bmpOGŁOSZENIE O REKRUTACJI

 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Czeladzi informuje, iż w związku z realizacją projektu systemowego pt. „Bez ograniczeń. Program zwiększenia kompetencji zawodowych i społecznych oraz aktywizacja na rynku pracy osób korzystających z pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czeladzi” w ramach Priorytetu VII ”Promocja integracji społecznej” Działanie 7.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji” Poddziałanie 7.1.1. „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 
Zmieniony ( 05.03.2014. )
Czytaj całość…
 
Dodatek energetyczny - komu przysługuje
19.12.2013.

info.jpgOsoby uprawnione do dodatku energetycznego

  1. Zryczałtowany dodatek energetyczny przysługuje odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej.

  2. Odbiorcą wrażliwym energii elektrycznej jest osoba która:

  • ma przyznany dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 966),

  • jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym,

  • zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

Zmieniony ( 19.12.2013. )
 
«« start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast. » koniec »»

Pozycje :: 1 - 6 z 103