ue_pwpue.jpg

 

 
UWAGA Sprostowanie ogłoszenia o zamóweniniu
11.08.2014.
info.jpgSprostowanie ogłoszenia o zamówieniu ZP/9/U/MOPS/14 z dnia 08.08.2014  Szkolenia w ramach projektu współfinansowanego ze środków EFS pt. „Bez ograniczeń” dla osób korzystających z pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czeladzi w ramach PO KL 2007 – 2013 w 2014r  polega na zmianie załącznika „załączniki do SIWZ” - plików do pobrania poprzez uzupełnienie brakującego pliku – załącznik nr 8 preliminarz. Prosimy osoby które pobrały plik załączniki do SIWZ przed godziną 12.00 między 08.08. 2014r.  – 11.08.2014r. o pobranie właściwego pliku.
 
Zmieniony ( 11.08.2014. )
 
Karta dużej rodziny
25.06.2014.
kdr01.jpg

   W dniu 27 maja 2014 r. Rada Ministrów podjęła uchwałę nr 85 w sprawie ustanowienia rządowego programu dla rodzin wielodzietnych, zwanego dalej „programem” oraz przyjęła rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych, zwanego dalej „rozporządzeniem”. Uchwała i rozporządzenie weszły w życie w dniu 16 czerwca 2014 r.
Zmieniony ( 23.07.2014. )
Czytaj całość…
 
Zasiłek dla opiekuna
20.05.2014.

info.jpgINFORMACJA WYNIKAJĄCA Z ART. 8 USTAWY Z DNIA 4 KWIETNIA 2014 ROKU (DZ. U. Z 30 KWIETNIA 2014 ROKU, POZ.567) O USTALENIU I WYPŁACIE ZASIŁKÓW DLA OPIEKUNÓW.


1.Zasiłek dla opiekuna przysługuje osobie, której prawo prawa do świadczenia pielęgnacyjnego wygasło z mocy prawa na podstawie art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw (DZ.U. Z 2013 rok, poz. 1548 oraz poz. 1557) z dniem 1 lipca 2013 r.

2.Zasiłek dla opiekuna przysługuje w wysokości 520,00 zł miesięcznie::

-.za okresy od dnia 1 lipca 2013 r. do 14 maja 2014r., w których osoba spełniała warunki do otrzymania świadczenia pielęgnacyjnego w brzmieniu obowiązującym w dniu 31 grudnia 2012 roku (DZ U. z 2006 roku, nr 139, poz. 992, z późn. zm.)

-.od 15 maja 2014r., jeżeli osoba spełnia warunki do otrzymania świadczenia pielęgnacyjnego określone w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych w brzmieniu obowiązującym w dniu 31 grudnia 2012 roku

Zmieniony ( 20.05.2014. )
Czytaj całość…
 
Życzenia Wielkanocne
18.04.2014.
Z okazji Świąt Wielkanocnych,
składamy najserdeczniejsze życzenia:
dużo zdrowia, radości, smacznego jajka, mokrego dyngusa,
mnóstwo wiosennego optymizmu,
serdecznych spotkań w gronie rodziny
i wśród przyjaciół oraz
wesołego „Alleluja”

życzy Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Czeladzi
Zmieniony ( 18.04.2014. )
 
Ogłoszenie o rekrutacji
05.03.2014.
b_kapital3.bmpOGŁOSZENIE O REKRUTACJI

 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Czeladzi informuje, iż w związku z realizacją projektu systemowego pt. „Bez ograniczeń. Program zwiększenia kompetencji zawodowych i społecznych oraz aktywizacja na rynku pracy osób korzystających z pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czeladzi” w ramach Priorytetu VII ”Promocja integracji społecznej” Działanie 7.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji” Poddziałanie 7.1.1. „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 
Zmieniony ( 05.03.2014. )
Czytaj całość…
 
«« start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast. » koniec »»

Pozycje :: 1 - 6 z 104