Dane adresowe:

Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej w Czeladzi

ul. 17 Lipca 27, 41-250 Czeladź
tel. 32 265-14-42

Jesteś na: Strona główna / Aktualności

Aktualności

03 KWI 2017

INFORMACJA

 

INFORMACJA

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Dział Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych informuje, że w przypadku ubiegania się o świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dziecko nie jest brany pod uwagę dochód rodziny.

Świadczenie wychowawcze przysługuje również na pierwsze dziecko (najstarsze dziecko w rodzinie do ukończenia przez nie 18-go roku życia) lub jedyne dziecko w rodzinie w przypadku rodzin, w których dochód na osobę nie przekroczy 800 zł lub 1200 zł w przypadku, gdy w rodzinie jest dziecko niepełnosprawne lub dziecko powyżej 16-go roku życia legitymujące się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

Świadczenie wychowawcze przyznaje się, począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami, do końca okresu zasiłkowego tj. do 30.09.2017 roku lub do dnia w którym uprawnione dziecko kończy 18 lat lub do dnia ukończenia przez pierwsze, najstarsze dziecko 18-go roku życia.

W przypadku wystąpienia zmian mających wpływ na prawo do świadczenia wychowawczego osoba otrzymująca świadczenie wychowawcze jest obowiązana do niezwłocznego powiadomienia Ośrodka Pomocy Społecznej w Czeladzi, który wypłaca to świadczenie.

Osoby otrzymujące świadczenie wychowawcze, instytucje publiczne i organizacje pozarządowe są obowiązane do udzielania, na żądanie ośrodka lub marszałka województwa, wyjaśnień oraz informacji co do okoliczności mających wpływ na prawo do świadczenia wychowawczego.

Uzyskanie i utrata dochodu oznacza, że:

- utracisz dochód, jeśli:

 • pójdziesz na urlop wychowawczy,
 • zakończysz swoją działalność gospodarczą,
 • zawiesisz swoją działalność gospodarczą, bo będziesz opiekować się dzieckiem:
 • do 3 lat, ale nie dłużej niż do dnia, w którym dziecko skończy 5 lat,
 • do 6 lat, ale nie dłużej niż do dnia, w którym dziecko skończy 18 lat — jeśli dziecko ma orzeczenie o niepełnosprawności albo stopniu niepełnosprawności,

* stracisz:

 • pracę,
 • zasiłek lub stypendium dla bezrobotnych,
 • emeryturę,
 • rentę, na przykład: inwalidzką, z tytułu niezdolności do pracy, szkoleniową lub strukturalną,
 • rentę rodzinną lub rentę socjalną,
 • zasiłek przedemerytalny lub świadczenie przedemerytalne,
 • nauczycielskie świadczenie kompensacyjne,
 • zasiłek chorobowy, świadczenie rehabilitacyjne lub zasiłek macierzyński, które przysługują po stracie pracy,
 • alimenty albo pieniądze wypłacane w przypadku bezskutecznej egzekucji alimentów, bo osoba, która miała płacić alimenty umarła,
 • świadczenie rodzicielskie,
 • zasiłek macierzyński dla rolników i ich rodzin,
 • stypendium doktoranckie.

- uzyskasz dochód, jeśli:

 • zakończysz urlop wychowawczy,
 • założysz swoją działalność gospodarczą,
 • wznowisz swoją działalność gospodarczą, bo będziesz opiekować się dzieckiem:
 • do 3 lat, ale nie dłużej niż do dnia, w którym dziecko skończyło 5 lat,
 • do 6 lat, ale nie dłużej niż do dnia, w którym dziecko skończyło 18 lat — jeśli dziecko ma orzeczenie o niepełnosprawności albo stopniu niepełnosprawności,

* dostaniesz:

 • pracę,
 • zasiłek lub stypendium dla bezrobotnych,
 • emeryturę,
 • rentę, na przykład: inwalidzką, z tytułu niezdolności do pracy, szkoleniową lub strukturalną,
 • rentę rodzinną lub rentę socjalną,
 • zasiłek przedemerytalny lub świadczenie przedemerytalne,
 • nauczycielskie świadczenie kompensacyjne,
 • zasiłek chorobowy, świadczenie rehabilitacyjne lub zasiłek macierzyński, które przysługują po stracie pracy,
 • świadczenie rodzicielskie,
 • zasiłek macierzyński dla rolników i ich rodzin,
 • stypendium doktoranckie.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r. poz. 195 z późn.zm.)

Wszelkich dodatkowych informacji udzielają pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czeladzi tj. Dział Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych od poniedziałku do piątku w godzinach:

 • poniedziałek od 7:30 do 16:30
 • wtorek, środa, czwartek od 7:30 do 15:30
 • piątek od 7:30 do 14:00

pod numerem telefonu (32) 265 31 95 lub (32) 265 31 85.

wszystkie aktualności rejestr zmian wiadomości

Redakcja strony: Aktualności Rejestr zmian

 • Podmiot udostępniający informację:Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Czeladzi
 • Pierwsza publikacja:Aneta Jóźwin-Rybska - Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czeladzi2016-02-29 11:00:52
 • Aktualizacja publikacji:Ledwoń Dominik2016-02-29 11:01:17
 • Wytworzenie publikacji:Aneta Jóźwin-Rybska - Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czeladzi2016-02-29 11:00:52
 • Zatwierdzenie informacji:Aneta Jóźwin-Rybska - Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czeladzi2016-02-29 11:00:52
Drukuj Liczba odwiedzin: 56

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl