Dane adresowe:

Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej w Czeladzi

ul. 17 Lipca 27, 41-250 Czeladź
tel. 32 265-14-42

Jesteś na: Strona główna / Aktualności

Aktualności

24 SIE 2016

Informacja o stypendiach na rok szkolny 2016/2017

Stypendium szkolne jest przyznawane dla uczniów szkół (podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych), publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dorosłych, oraz słuchaczy publicznych kolegiów do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia. Stypendium szkolne może otrzymać uczeń zamieszkały na terenie miasta Czeladź.

Stypendium szkolne jest świadczeniem pomocy materialnej o charakterze socjalnym. Udzielane jest uczniom w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji, umożliwienia pokonania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia.

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo - wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Formularz wniosku można pobrać ze strony internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czeladzi lub w Dziale Pomocy Instytucjonalnej pokój nr 3.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy MOPS przy ulicy 17 Lipca 27 pok. nr 3 tel: 32 265-14-42
w godzinach:
poniedziałek 800 – 1600
wtorek - czwartek 800 – 1500
piątek  800 – 1300                   

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się do dnia 15 września danego roku szkolnego.   

wszystkie aktualności rejestr zmian wiadomości

Redakcja strony: Aktualności Rejestr zmian

  • Podmiot udostępniający informację:Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Czeladzi
  • Pierwsza publikacja:Aneta Jóźwin-Rybska - Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czeladzi2016-02-29 11:00:52
  • Aktualizacja publikacji:Ledwoń Dominik2016-02-29 11:01:17
  • Wytworzenie publikacji:Aneta Jóźwin-Rybska - Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czeladzi2016-02-29 11:00:52
  • Zatwierdzenie informacji:Aneta Jóźwin-Rybska - Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czeladzi2016-02-29 11:00:52
Drukuj Liczba odwiedzin: 56

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl