Dane adresowe:

Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej w Czeladzi

ul. 17 Lipca 27, 41-250 Czeladź
tel. 32 265-14-42

Jesteś na: Strona główna / Aktualności

Aktualności

01 SIE 2016

PODSUMOWANIE PIERWSZYCH CZTERECH MIESIĘCY FUNKCJONOWANIA PROGRAMU RODZINA 500+ W CZELADZI

 

W związku z wejściem w życie w dniu 1 kwietnia 2016r. ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Czeladzi jako realizator w Gminie Czeladź ww ustawy informuje, iż w okresie od 01.04.2016r do 31.07.2016r. wypłacono 8429 świadczeń na ogólną kwotę 4.203.498,20 zł.

Rozkładało się to w następujący sposób:

 

- kwiecień - 317 świadczeń na kwotę 158.000,00 zł w tym 59 świadczeń na pierwsze dziecko

- maj - 1857 świadczeń na kwotę 926.948,50 zł w tym 279 świadczeń na pierwsze dziecko

- czerwiec - 2959 świadczeń na kwotę 1.478.493,80 zł w tym 606 świadczeń na pierwsze dziecko

- lipiec - 3296 świadczeń na kwotę 1.639.555,90 zł w tym 866 świadczeń na pierwsze dziecko

 

Do dnia 31.07.2016r. mieszkańcy Czeladzi złożyli 1669 wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego z tego 1233 osobiście w wersji papierowej oraz 436 w wersji elektronicznej.

Do dnia 31.07.2016r. sporządzono łącznie 1633 decyzje w tym 1565 przyznających świadczenie wychowawcze. Do rozpatrzenia pozostało 68 wniosków, w tym 24 wniosków które zostały przesłane do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Katowicach w celu rozpatrzenia kwestii podlegania koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Po rozstrzygnięciu tych spraw zostaną sporządzone decyzje administracyjne bądź to przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Czeladzi bądź Marszałka Województwa Śląskiego.

Wnioski rozpatrywane są na bieżąco i wszystkie decyzje doręczane są do osób składających wnioski za pośrednictwem poczty tradycyjnej.

Najliczniejsza rodzina w Czeladzi korzysta z programu 500+ na ośmioro dzieci miesięcznie otrzymując 4.000,00 zł.

Przypominamy, iż wnioski można składać osobiście w Urzędzie Miasta w Czeladzi przy ulicy Katowickiej 45 w pokoju 16 na parterze w godzinach:

- poniedziałek: 8:00 – 16:30

- wtorek – czwartek: 8:00 – 15:00

- piątek – 8:00 – 13:30

Wnioski można również składać za pośrednictwem platformy EPUAP, bankowości elektronicznej lub drogą pocztową z dopiskiem „Wniosek Rodzina 500+”.

Przypominamy, iż wnioski złożone po 01.07.2016r nie podlegają wyrównaniu od miesiąca kwietnia, świadczenia przyznawane są od miesiąca złożenia wniosku, nie wcześniej niż od daty urodzenia dziecka.

W przypadku złożenia wniosku w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego po 10. dniu miesiąca, świadczenie wychowawcze za dany miesiąc wypłaca się najpóźniej ostatniego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono wniosek.

wszystkie aktualności rejestr zmian wiadomości

Redakcja strony: Aktualności Rejestr zmian

  • Podmiot udostępniający informację:Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Czeladzi
  • Pierwsza publikacja:Aneta Jóźwin-Rybska - Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czeladzi2016-02-29 11:00:52
  • Aktualizacja publikacji:Ledwoń Dominik2016-02-29 11:01:17
  • Wytworzenie publikacji:Aneta Jóźwin-Rybska - Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czeladzi2016-02-29 11:00:52
  • Zatwierdzenie informacji:Aneta Jóźwin-Rybska - Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czeladzi2016-02-29 11:00:52
Drukuj Liczba odwiedzin: 56

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl