Dane adresowe:

Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej w Czeladzi

ul. 17 Lipca 27, 41-250 Czeladź
tel. 32 265-14-42

Jesteś na: Strona główna / Aktualności

Aktualności

26 WRZ 2016

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020

Program Operacyjny
Pomoc Żywnościowa 2014-2020

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Czeladzi nawiązał współpracę z Caritas Diecezji Sosnowieckiej przy realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ). Program współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (Fund for European Aid to the Most Deprived – FEAD).

Główny cel Programu to udzielenie wsparcia osobom doświadczającym najgłębszych form ubóstwa poprzez udostępnienie pomocy żywnościowej w formie paczek lub posiłków. Uprawnienie do korzystania z pomocy żywnościowej jest uwarunkowane znajdowaniem się w trudnej sytuacji życiowej (sytuacje takie wymienia art. 7 ustawy o pomocy społecznej) oraz spełnianiem kryterium dochodowego, które zostało określone na poziomie 150% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania ze świadczeń pomocy społecznej, tj. 951 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej oraz 771 zł w przypadku osoby w rodzinie.

Pomoc żywnościowa z programu FEAD dla mieszkańców miasta Czeladź, podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej będzie wydawana w następujących punktach na terenie Czeladzi:

1. Parafia Matki Bożej Bolesnej, 41- 253 Czeladź ul. Kościuszki 5 w każdy wtorek od 17:00 do 19:00

2. Parafia św. Stanisława BM, 41- 253 Czeladź, ul. Ks. Pieńkowskiego 1 w każdą środę od 17:00 do 18:00

Skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej FEAD wydają pracownicy socjalni Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czeladzi.

Pierwsza dystrybucja żywności dla osób posiadających skierowania odbędzie się:

- 27.09.2016r. (wtorek) w Parafii Matki Bożej Bolesnej w Czeladzi przy ul. Kościuszki 5 od godziny 17:00 do 19:00

- 28.09.2016r. (środa) w Parafii św. Stanisława BM, w Czeladzi, przy ul. Ks. Pieńkowskiego 1 od godziny 17:00 do 18:00

wszystkie aktualności rejestr zmian wiadomości

Redakcja strony: Aktualności Rejestr zmian

  • Podmiot udostępniający informację:Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Czeladzi
  • Pierwsza publikacja:Aneta Jóźwin-Rybska - Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czeladzi2016-02-29 11:00:52
  • Aktualizacja publikacji:Ledwoń Dominik2016-02-29 11:01:17
  • Wytworzenie publikacji:Aneta Jóźwin-Rybska - Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czeladzi2016-02-29 11:00:52
  • Zatwierdzenie informacji:Aneta Jóźwin-Rybska - Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czeladzi2016-02-29 11:00:52
Drukuj Liczba odwiedzin: 56

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl