Dane adresowe:

Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej w Czeladzi

ul. 17 Lipca 27, 41-250 Czeladź
tel. 32 265-14-42

Jesteś na: Strona główna / Formy Pomocy / Program 500+ / Informacje

Informacje

Program Rodzina 500 plus to systemowe wsparcie polskich rodzin. Zgodnie z projektem, z pomocy skorzystają rodzice oraz opiekunowie dzieci do 18. roku życia. Rodzina z dwojgiem niepełnoletnich dzieci będzie mogła otrzymać 500 zł na drugie i kolejne dziecko niezalżenie od dochodu. W przypadku rodzin z dochodem poniżej 800 zł netto na osobę wsparcie otrzyma rodzina także na pierwsze lub jedyne dziecko. Dla rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym kryterium dochodowe jest wyższe i wynosi 1200 zł netto. Dodatkowe wsparcie w wysokości 500 zł otrzymają także rodziny zastępcze oraz rodzinne domy dziecka na każde dziecko, na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

CZY WSZYSTKIE RODZINY OTRZYMAJĄ WSPARCIE?

Świadczenie otrzyma rodzina bez względu na stan cywilny rodziców. Otrzymają je zatem zarówno rodziny, w których rodzice są w związku małżeńskim jak i rodziny niepełne oraz rodzice pozostający w nieformalnych związkach. W przypadku rodziców rozwiedzionych wsparcie otrzyma ten rodzic, który faktycznie sprawuje opiekę nad dzieckiem.

KTO BĘDZIE WYPŁACAŁ ŚWIADCZENIE?

Świadczenie wychowawcze jest realizowane w gminach, a w sprawach, w których zastosowanie mają unijne przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, świadczenie realizować będą marszałkowie województw. Wybór optymalnych rozwiązań organizacyjnych w gminach, które zapewnią prawidłową i terminową realizację świadczenia wychowawczego, należeć będzie do wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Analogicznie do funkcjonujących od wielu lat rozwiązań organizacyjnych dotyczących świadczeń rodzinnych, świadczenie wychowawcze będzie mogło być realizowane w danej gminie, zarówno w urzędzie gminy/miasta lub w wyodrębnionej komórce organizacyjnej w ośrodku pomocy społecznej lub innej jednostce organizacyjnej w danej gminie np. w funkcjonujących już w wielu miastach w Polsce specjalnych centrach utworzonych do realizacji świadczeń socjalnych.

JAK ZAŁATWIĆ FORMALNOŚCI?

Wniosek o to świadczenie trzeba składać raz do roku. Można to zrobić przez internet lub osobiście w gminie. Osoby ubiegające się o wsparcie na pierwsze dziecko, muszą udokumentować sytuację dochodową dołączając do wniosku odpowiednie oświadczenie o dochodach. Gdy rodzina będzie ubiegać się o świadczenie wyłącznie na drugie i kolejne dzieci nie będzie konieczności dokumentowania sytuacji dochodowej.
Jedynie świadczenie na pierwsze dziecko uzależnione jest od kryterium dochodowego i w takim przypadku co roku trzeba potwierdzić fakt nieprzekroczenia tego progu. We wniosku trzeba podać dane osoby starającej się o świadczenie, dane drugiego z rodziców oraz dane dzieci wraz z dodatkowymi zaświadczeniami i oświadczeniami jeśli takie będą w indywidualnej sprawie niezbędne Jednocześnie gmina sama będzie pozyskiwała podstawowe dane o dochodach, więc nie trzeba będzie już dołączać tych informacji.

KIEDY MOŻNA SKŁADAĆ WNIOSKI?

Wnioski można składać od 1 kwietnia 2016 r. tj. od momentu startu programu. Jeśli wniosek zostanie złożony w ciągu pierwszych 3 miesięcy, rodzice dostaną wyrównanie wstecz od 1 kwietnia – pozwoli to uniknąć kolejek i zapewni płynność wypłat. Do programu będzie można dołączyć w dowolnym momencie. W kolejnych miesiącach świadczenie będzie wypłacane od miesiąca, w którym rodzice złożą wniosek. Co do zasady, dla osób korzystających z programu okres rozliczeniowy będzie trwał od 1 października do 30 września następnego roku kalendarzowego. Istotne jest, że pierwszy okres na jaki będzie przyznane prawo do świadczenia będzie dłuższy, gdyż rozpocznie się 1 kwietnia 2016 r. i trwać będzie do 30 września 2017 roku.

Wnioski są dostępne: 
W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Czeladzi przy ulicy 17 Lipca 12, (były sklep sportowy)
w godzianch:
poniedziałek: 730 - 1700
wtorek - czwartwek: 730 - 1530
piątek: 730 - 1400
telefon kontaktowy: (32) 265-31-95
e-mail: rodzinne.mops@mops.czeladz.pl

Formularze wniosków można również pobrać ze strony internetowej:
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czeladzi www.mops.czeladz.pl (zakładka „Rodzinka 500+”)

Wypełnione wnioski wraz z załącznikami można składać 
Osobiście w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Czeladzi przy ulicy 17 Lipca 12, (były sklep sportowy).
Wnioski można również składać w wersji elektronicznej pod warunkiem posiadania podpisu kwalifikowanego lub zaufanego profil na elektronicznej platformie ePUAP, za pośrednictwem ministerialnej platformy elektronicznej "Empatia" oraz przez rachunek z dostępem do bankowości elektronicznej największych banków należących do Związku Banków Polskich  (www.zbp.pl).

 

 

Redakcja strony: Informacje Rejestr zmian

  • Podmiot udostępniający informację:Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Czeladzi
  • Pierwsza publikacja:Ledwoń Dominik2016-03-17 09:49:25
  • Aktualizacja publikacji:Gzik Paweł2016-11-23 12:34:27
  • Wytworzenie publikacji:Michał Goc - kierownik Działu Świadczeń Rodzinnych i Alimentów2016-11-23 12:34:08
  • Zatwierdzenie informacji:Aneta Jóźwin-Rybska - Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czeladzi2016-11-23 12:34:08
Drukuj Liczba odwiedzin: 56

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl