Dane adresowe:

Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej w Czeladzi

ul. 17 Lipca 27, 41-250 Czeladź
tel. 32 265-14-42

Jesteś na: Strona główna / Formy Pomocy / Za Życiem

„ZA ŻYCIEM”


    Z tytułu urodzenia się żywego dziecka, z ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniem albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstało w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu przyznaje się, na to dziecko, jednorazowe świadczenie w wysokości 4000 zł.
    Ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, stwierdza w zaświadczeniu lekarz ubezpieczenia zdrowotnego, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, posiadający specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii lub neonatologii.
    Jednorazowe świadczenie przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka bez względu na dochód, na podstawie złożonego wniosku wraz z wymaganymi załącznikami.
    Wniosek o wypłatę jednorazowego świadczenia składa się w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka. Wniosek złożony po terminie pozostawia się bez rozpoznania.
    Jednorazowe świadczenie przysługuje, jeżeli kobieta pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu. Pozostawanie pod opieką medyczną potwierdza się zaświadczeniem lekarskim lub zaświadczeniem wystawionym przez położną. Wymogu przedstawienia zaświadczenia lekarskiego nie stosuje się do osób będących prawnymi lub faktycznymi opiekunami dziecka, a także do osób, które przysposobiły dziecko.


WYMAGANE ZAŁĄCZNIKI:

Do wniosku o ustalenie prawa do jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu należy dołączyć następujące dokumenty:

- Zaświadczenie potwierdzające ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, wystawione przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, posiadającego specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii lub neonatologii.
- Zaświadczenie lekarskie/zaświadczenie wystawione przez położną potwierdzające pozostawanie kobiety pod opieką medyczną nie później niż od 10. tygodnia ciąży do porodu. Wymóg dostarczenia zaświadczenia lekarskiego lub zaświadczenia wystawionego przez położną nie dotyczy osób będących opiekunami prawnymi lub opiekunami faktycznymi dziecka (opiekun faktyczny dziecka to osoba faktycznie opiekująca się dzieckiem, jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka), a także do osób, które przysposobiły dziecko.


Kategoria: Powiązane pliki [ 3 ]
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
WNIOSEK ZA ŻYCIEM WNIOSEK ZA ŻYCIEM 19-03-13 08:38 561.07KB pobierz plik: WNIOSEK ZA ŻYCIEM
ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE OD SPECJALISTY ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE OD SPECJALISTY 19-03-13 08:38 349.07KB pobierz plik: ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE OD SPECJALISTY
ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE 19-03-13 08:38 51.41KB pobierz plik: ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE

Redakcja strony: Za Życiem Rejestr zmian

  • Podmiot udostępniający informację:Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Czeladzi
  • Pierwsza publikacja:Ledwoń Dominik2019-03-13 08:33:36
  • Aktualizacja publikacji:Ledwoń Dominik2019-03-13 08:42:08
  • Wytworzenie publikacji:Michał Goc - kierownik Działu Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych2019-03-13 08:42:00
  • Zatwierdzenie informacji:Michał Goc - kierownik Działu Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych2019-03-13 08:42:00
Drukuj Liczba odwiedzin: 56

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl