Dane adresowe:

Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej w Czeladzi

ul. 17 Lipca 27, 41-250 Czeladź
tel. 32 265-14-42

Jesteś na: Strona główna / Formy Pomocy / Dodatek Energetyczny / Jak załatwić sprawę
 

 

Zryczałtowany dodatek energetyczny

 

Podstawa prawna

Od dnia 01.01.2014 r. wprowadzony został zryczałtowany dodatek energetyczny dla odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej.

 1. Ustawa z dnia 10.04.1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 833)

 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 2133)

 3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. 2020r. poz. 256)

 

Składanie wniosków o zryczałtowany dodatek energetyczny

1. Należy pobrać druk wniosku dostępny w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Czeladzi przy ul. 17 Lipca 27.

2. Poprawnie wypełniony wniosek wraz z niezbędnymi dokumentami należy złożyć w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Czeladzi przy ul. 17 Lipca 27 ( pokój nr 10 )

4. Godziny przyjęć wniosków:

Poniedziałek- 800 - 1600
Wtorek - Czwartek: 800 - 1500
Piątek: 800 - 1300 

 

Wysokość zryczałtowanego dodatku energetycznego

 1. Zryczałtowany dodatek energetyczny będzie wynosił rocznie nie więcej niż 30% iloczynu limitu zużycia energii elektrycznej oraz średniej ceny energii elektrycznej dla odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie domowym.

 2. Wysokość limitu zużycia energii elektrycznej wynosi:

  • 900 kWh w roku kalendarzowym - dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez osobę samotną,

  • 1250 kWh w roku kalendarzowym - dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 4 osób,

  • 1500 kWh w roku kalendarzowym - dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 5 osób.

 3. Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Energii z dnia 10 kwietnia 2020r. (Dz. U. z 21 kwietnia 2020, Poz. 374) w sprawie wysokości dodatku energetycznego obowiązującej  od dnia 1 maja 2020r. do dnia 30 kwietnia 2021r. wynosi:

  • dla gospodarstw prowadzonych przez osobę samotną - 10,94 zł. miesięcznie,

  • dla gospodarstw składających się z 2 do 4 osób - 15,19 zł. miesięcznie,

  • dla gospodarstw składających się z co najmniej 5 osób - 18,23 zł. miesięcznie.

Termin i sposób załatwienia


 1. Postępowanie w sprawie przyznawania zryczałtowanego dodatku energetycznego kończy się wydaniem decyzji administracyjnej w terminie 30 dni od daty złożenia poprawnie wypełnionego wniosku wraz z niezbędną dokumentacją.

 2. Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

 3. Odwołanie nie podlega opłacie skarbowej.

 4. Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji administracyjnej nie podlega opłatom

Sposób wypłaty zryczałtowanego dodatku energetycznego
 1. Zryczałtowany dodatek energetyczny wypłaca się od miesiąca złożenia wniosku wraz z kompletem dokumentów.

 2. Dodatek energetyczny wypłaca się odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej do dnia 10 każdego miesiąca z góry, z wyjątkiem miesiąca stycznia, w którym zryczałtowany dodatek energetyczny wypłaca się do dnia 30 stycznia danego roku.

 3. Dodatek energetyczny może być odbierany w kasie MOPS lub przelewany na konto osobiste wnioskodawcy

 

Wnioski należy składać:

- od stycznia do listopada - do 20-go każdego miesiąca

- grudzień -  do 15-go.

 

Wymagane dokumenty

Podstawowe dokumenty konieczne do dostarczenia:

 • wniosek o przyznanie zryczałtowanego dodatku energetycznego
 • kopia umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z osobą, której przyznano dodatek mieszkaniowy wraz z oryginałem do wglądu
Kategoria: Powiązane pliki [ 2 ]
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
KLAUZULA KLAUZULA 20-06-16 10:43 81.62KB pobierz plik: KLAUZULA
Wniosek o dodatek energetyczny 2020 Wniosek o dodatek energetyczny 2020 20-05-07 13:06 108.81KB pobierz plik: Wniosek o dodatek energetyczny 2020

Redakcja strony: Jak załatwić sprawę Rejestr zmian

 • Podmiot udostępniający informację:Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Czeladzi
 • Pierwsza publikacja:Anna Mentel - kierownik Działu Administracji i Świadczeń2020-08-27 13:25:43
 • Aktualizacja publikacji:Ledwoń Dominik2020-08-27 13:26:09
 • Wytworzenie publikacji:Anna Mentel - kierownik Działu Administracji i Świadczeń2020-08-27 13:25:43
 • Zatwierdzenie informacji:Anna Mentel - kierownik Działu Administracji i Świadczeń2020-08-27 13:25:43
Drukuj Liczba odwiedzin: 56

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl