Dane adresowe:

Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej w Czeladzi

ul. 17 Lipca 27, 41-250 Czeladź
tel. 32 265-14-42

Jesteś na: Strona główna / Formy Pomocy / Karta Dużej Rodziny

Karta Dużej Rodziny

kdr01.jpg

 

Podstawy prawne:

Ustawa o Karcie Dużej Rodziny Dz.U. z 2020 r. poz. 1348 t.j.
Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2017r., zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu unieważniania Karty Dużej Rodziny, wzorów graficznych oraz szczegółowego zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku o przyznanie Karty Dużej Rodziny.

 

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny to funkcjonujący od 16 czerwca 2014 r. system zniżek dla rodzin wielodzietnych. Wnioski o wydanie karty (Karty Dużej Rodziny) można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Czeladzi, ul. 17 Lipca 27,  pok. 10

w godzinach:

poniedziałek:               800 – 1600
wtorek –
czwartek:     800 – 1430
piątek:                         800 – 1300


lub elektronicznie , pamiętając o konieczności posiadania skrzynki na platformie SEKAP, ePUAP.

Tel. 32/265-14-42


Komu przysługuje Karta Dużej Rodziny?

Karta przysługuje rodzinom z co najmniej trójką dzieci, niezależnie od dochodu. Rodzice mogą korzystać z karty dożywotnio, dzieci - do 18 roku życia lub do ukończenia nauki, maksymalnie do osiągnięcia 25 lat. Bez ograniczeń wiekowych w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniem niepełnosprawności.

Od 1 stycznia 2019 r. z Karty Dużej Rodziny mogą korzystać wszyscy rodzice, którzy kiedykolwiek posiadali na utrzymaniu co najmniej trójkę dzieci.

Dotyczy to także rodzin zastępczych oraz rodzinnych domów dziecka. Karta jest wydawana bezpłatnie, każdemu członkowi rodziny , na wniosek członka rodziny wielodzietnej przez wójta (burmistrza lub prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce zamieszkania członka rodziny wielodzietnej.

Do otrzymania Karty Dużej Rodziny uprawnieni są członkowie rodziny wielodzietnej posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, który oświadczy, że jest umocowany do złożenia wniosku oraz do odebrania Karty w imieniu członków rodziny wielodzietnej.

Wymagane dokumenty (oryginały lub odpisy) przy składaniu wniosku
o przyznanie Karty
Dużej Rodziny, w przypadku osób, które zamieszczą numer PESEL:

 

Wymagane dokumenty (oryginały lub odpisy) przy składaniu wniosku
o przyznanie Karty
Dużej Rodziny, dla osób, które nie zamieszczą numeru PESEL:

 

Jakie uprawnienia przysługują posiadaczom Karty Dużej Rodziny ?

Aktualny wykaz ulg dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny oraz więcej informacji można znaleźć pod adresem: rodzina.gov.pl (zakładka „Duża rodzina").UWAGI:
1. Istnieje konieczność wydania nowej Karty w przypadku zmiany zawartych na niej danych.
2. Istnieje konieczność NIEZWŁOCZNEGO powiadomienia organu wydającego Kartę o wystąpieniu zmian mających wpływ na uprawnienie do korzystania z Programu.
3. Istnieje konieczność NIEZWŁOCZNEGO zwrócenia Karty Dużej Rodziny w przypadku utraty uprawnień do korzystania z Programu.
4. W przypadku, zgubienia, kradzieży lub utracenia karty w inny sposób można złożyć wniosek o wydanie duplikatu. Duplikat KDR wydawany jest na wniosek członka rodziny wielodzietnej i podlega opłacie 9,78 zł.
5. W przypadku osób, które do dnia 31 grudnia 2017r. złożyły wniosek o Kartę Dużej Rodziny, przyznanie Karty Elektronicznej będzie bezpłatne w przypadku gdy złożą wniosek o przyznanie tej Karty do dnia 31.12.2019r.
Od 1 stycznia 2018r. gdy członek rodziny wielodzietnej złoży wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny tylko w jednej formie, a następnie po jej przyznaniu złoży wniosek o dodatkową formę karty, do wniosku musi załączyć dowód wniesienia opłaty za dodatkową formę Karty w kwocie 9,21zł.

 

 

Kategoria: Powiązane pliki [ 6 ]
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
oświadczenie dotyczące władzy rodzicielskiej oświadczenie dotyczące władzy rodzicielskiej 19-02-12 12:04 78.16KB pobierz plik: oświadczenie dotyczące władzy rodzicielskiej
oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki 19-02-12 12:01 79.57KB pobierz plik: oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki
oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie 19-02-12 12:02 77.55KB pobierz plik: oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie
wzór wniosku o KDR wzór wniosku o KDR 19-01-02 11:05 93.97KB pobierz plik: wzór wniosku o KDR
Załącznik dla osób, które ubiegają się o kartę KDR w formie elektronicznej Załącznik dla osób, które ubiegają się o kartę KDR w formie elektronicznej 19-02-12 12:03 83.39KB pobierz plik: Załącznik dla osób, które ubiegają się o kartę KDR w formie elektronicznej
klauzula KDR klauzula KDR 20-05-07 13:30 0.99MB pobierz plik: klauzula KDR

Redakcja strony: Karta Dużej Rodziny Rejestr zmian

  • Podmiot udostępniający informację:Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Czeladzi
  • Pierwsza publikacja:Anna Mentel - kierownik Działu Administracji i Świadczeń2020-08-27 14:04:26
  • Aktualizacja publikacji:Ledwoń Dominik2020-08-27 14:04:51
  • Wytworzenie publikacji:Anna Mentel - kierownik Działu Administracji i Świadczeń2020-08-27 14:04:26
  • Zatwierdzenie informacji:Anna Mentel - kierownik Działu Administracji i Świadczeń2020-08-27 14:04:26
Drukuj Liczba odwiedzin: 56

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl