Dane adresowe:

Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej w Czeladzi

ul. 17 Lipca 27, 41-250 Czeladź
tel. 32 265-14-42

Jesteś na: Strona główna / Formy Pomocy / Karta Dużej Rodziny

Karta Dużej Rodziny

kdr01.jpg

 

Podstawy prawne:

Ustawa o Karcie Dużej Rodziny Dz.U. z 2016 r. poz. 785 t.j.
Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie sposobu unieważniania Karty Dużej Rodziny, wzorów graficznych oraz szczegółowego zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku o przyznanie Karty Dużej Rodziny.

 

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny to funkcjonujący od 16 czerwca 2014 r. system zniżek dla rodzin wielodzietnych. Wnioski o wydanie karty (Karty Dużej Rodziny) można składać w Urzędzie Miejskim Czeladź, ul. Katowicka 45, Biuro Obsługi Klienta (parter) stanowisko ds. programów społecznych

w godzinach:

poniedziałek:               7.30 – 17.00
wtorek –
czwartek:     7.30 – 15.30
piątek:                         7.30 – 14.00


lub elektronicznie , pamiętając o konieczności posiadania skrzynki na platformie SEKAP, ePUAP.

Tel.32/763-79-96
Komu przysługuje Karta Dużej Rodziny?

Karta przysługuje rodzinom z co najmniej trójką dzieci, niezależnie od dochodu. Rodzice mogą korzystać z karty dożywotnio, dzieci - do 18 roku życia lub do ukończenia nauki, maksymalnie do osiągnięcia 25 lat. Bez ograniczeń wiekowych w przypadku dzieci powyżej 18 roku życia legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniem niepełnosprawności na okres ważności orzeczenia.

 

Dotyczy to także rodzin zastępczych oraz rodzinnych domów dziecka. Karta jest wydawana bezpłatnie, każdemu członkowi rodziny , na wniosek członka rodziny wielodzietnej przez wójta (burmistrza lub prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce zamieszkania członka rodziny wielodzietnej.

 

Do otrzymania Karty Dużej Rodziny uprawnieni są członkowie rodziny wielodzietnej posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, który oświadczy, że jest umocowany do złożenia wniosku oraz do odebrania Karty w imieniu członków rodziny wielodzietnej.

Wymagane dokumenty (oryginały lub odpisy) przy składaniu wniosku
o przyznanie Karty
Dużej Rodziny, w przypadku osób, które zamieszczą numer PESEL:

 

Wymagane dokumenty (oryginały lub odpisy) przy składaniu wniosku
o przyznanie Karty
Dużej Rodziny, dla osób, które nie zamieszczą numeru PESEL:

 

Jakie uprawnienia przysługują posiadaczom Karty Dużej Rodziny ?

Aktualny wykaz ulg dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny oraz więcej informacji można znaleźć pod adresem: rodzina.gov.pl (zakładka „Duża rodzina").UWAGI:
1. Istnieje konieczność wydania nowej Karty w przypadku zmiany zawartych na niej danych.
2. Istnieje konieczność NIEZWŁOCZNEGO powiadomienia organu wydającego Kartę o wystąpieniu zmian mających wpływ na uprawnienie do korzystania z Programu.
3. Istnieje konieczność NIEZWŁOCZNEGO zwrócenia Karty Dużej Rodziny w przypadku utraty uprawnień do korzystania z Programu.
4. W przypadku, zgubienia, kradzieży lub utracenia karty w inny sposób można złożyć wniosek o wydanie duplikatu. Duplikat KDR wydawany jest na wniosek członka rodziny wielodzietnej i podlega opłacie 9,21 zł.

 

 

Kategoria: Powiązane pliki [ 4 ]
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
oświadczenie dotyczące władzy rodzicielskiej.pdf oświadczenie dotyczące władzy rodzicielskiej.pdf 17-08-03 11:51 81.64KB pobierz plik: oświadczenie dotyczące władzy rodzicielskiej.pdf
oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki.pdf oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki.pdf 17-08-03 11:52 82.96KB pobierz plik: oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki.pdf
oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie.pdf oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie.pdf 17-08-03 11:52 81.28KB pobierz plik: oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie.pdf
wzór wniosku o KDR.pdf wzór wniosku o KDR.pdf 17-08-03 11:53 92.06KB pobierz plik: wzór wniosku o KDR.pdf

Redakcja strony: Karta Dużej Rodziny Rejestr zmian

  • Podmiot udostępniający informację:Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Czeladzi
  • Pierwsza publikacja:Anna Mentel - kierownik Działu Pomocy Instytucjonalnej2017-08-03 13:22:29
  • Aktualizacja publikacji:Ledwoń Dominik2017-08-03 13:22:51
  • Wytworzenie publikacji:Anna Mentel - kierownik Działu Pomocy Instytucjonalnej2017-08-03 13:22:29
  • Zatwierdzenie informacji:Anna Mentel - kierownik Działu Pomocy Instytucjonalnej2017-08-03 13:22:29
Drukuj Liczba odwiedzin: 56

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl