Dane adresowe:

Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej w Czeladzi

ul. 17 Lipca 27, 41-250 Czeladź
tel. 32 265-14-42

Jesteś na: Strona główna / Formy Pomocy / Pomoc Społeczna / Usługi Opiekuńcze

Osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona, przysługuje pomoc w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych. Usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze mogą być przyznane również osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić. Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz, w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem.
Specjalistyczne usługi opiekuńcze są to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym.

Zasady odpłatności za usługi opiekuńcze ustala się w zależności od posiadanego dochodu na osobę w rodzinie, wg. poniższej tabeli:

Wysokość odpłatności za usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze

 

 

 

Dochód osoby samotnie gospodarującej

Wskaźnik odpłatności w % ustalony od ceny 1 godziny usług

Opiekuńczych 21,30zł

Specjalistycznych 22,20zł

%

Kwota zł

%

Kwota zł

Do 700,99

Bezpłatnie

0,00zł

Bezpłatnie

0,00zł

701 do 1051,50

5%

1,07zł

5%

1,11zł

1051,51 do 1402,00

15%

3,20zł

15%

3,33zł

1402,01 do 1752,50

25%

5,33zł

25%

5,55zł

1752,51 do 2103,00

40%

8,52zł

40%

8,88zł

2103,01 do 2453,50

60%

12,78zł

60%

13,32zł

2453,51 do 2804,00

80%

17,04zł

80%

17,76zł

Powyżej 2804,00

100%

21,30zł

100%

22,20zł

 

 

 

 

Dochód na osobę w rodzinie

Wskaźnik odpłatności w % ustalony od ceny 1 godziny usług

Opiekuńczych 21,30zł

Specjalistycznych 22,20zł

%

Kwota zł

%

Kwota zł

Do 527,99

Bezpłatnie

0,00zł

Bezpłatnie

0,00zł

528,00 do 792,00

10%

2,13zł

10%

2,22zł

792,01 do 1056,00

30%

6,39zł

30%

6,66zł

1056,01 do 1320,00

50%

10,65zł

50%

11,10zł

1320,01 do 1584,00

60%

12,78zł

60%

13,32zł

1584,01 do 1848,00

80%

17,04zł

80%

17,76zł

1848,01 do 2112,00

90%

19,17zł

90%

19,98zł

Powyżej 2112,00

100%

21,30zł

100%

22,20zł

 

 

 

Wysokość odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi

 

Dochód osoby samotnie gospodarującej
lub przypadający na osobę
w rodzinie

Wskaźnik odpłatności w % ustalony od ceny 1 godziny usług w kwocie 35,00zł

Osoba samotnie gospodarująca

Osoba w rodzinie

%

Kwota zł

%

Kwota zł

Do 701

Bezpłatnie

0,00 zł

Bezpłatnie

0,00zł

701,01 do 928,82

1,5%

0,53 zł

3,5%

1,23 zł

928,83 do 1156,65

3,00%

1,05 zł

7%

2,45 zł

1156,66 do 1314,37

5%

1,75 zł

11%

3,85 zł

1314,38 do 1542,20

7%

2,45 zł

15%

5,25 zł

1542,21 do 1664,87

11%

3,85 zł

20%

7,00 zł

1664,88 do 1787,55

15%

5,25 zł

25%

8,75 zł

1787,56 do 1857,65

22,5%

7,88 zł

32,5%

11,38 zł

1857,66 do 1927,75

30%

10,50 zł

40%

14,00 zł

1927,76 do 1980,32

45%

15,75 zł

55%

19,25 zł

1980,33 do 2032,90

60%

21,00 zł

70%

24,50 zł

2032,91 do 2173,10

75%

26,25 zł

85%

29,75 zł

2173,11 do 2313,30

90%

31,50 zł

100%

35,00 zł

2313,31 do -----

100%

35,00 zł

 

Redakcja strony: Usługi Opiekuńcze Rejestr zmian

  • Podmiot udostępniający informację:Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Czeladzi
  • Pierwsza publikacja:Dorota Grela - Kierownik Działu Świadczeń Społecznych2020-04-27 12:58:03
  • Aktualizacja publikacji:Gzik Paweł2020-04-27 12:58:55
  • Wytworzenie publikacji:Dorota Grela - Kierownik Działu Świadczeń Społecznych2020-04-27 12:58:03
  • Zatwierdzenie informacji:Aneta Jóźwin-Rybska - Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czeladzi2020-04-27 12:58:03
Drukuj Liczba odwiedzin: 56

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl