Dane adresowe:

Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej w Czeladzi

ul. 17 Lipca 27, 41-250 Czeladź
tel. 32 265-14-42

Jesteś na: Strona główna / Formy Pomocy / Pomoc materialna dla uczniów / Zasiłek szkolny

Zasiłek szkolny

Pomoc Materialna Dla Uczniów

   Informacja o udzieleniu świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Czeladź.

   Rodzajami świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym są:

   stypendium szkolne  i  zasiłek szkolny.

   Pomoc materialna dla uczniów jest udzielana na podstawie rozdziału 8a ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1481) oraz Uchwały Rady Miejskiej Nr XXX/373/2016 z dnia 28 września 2016 w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Czeladź, oraz Uchwały Rady Miejskiej w Czeladzi Nr VI/104/2015 z dnia 5 marca 2015 w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czeladzi do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Czeladź, wraz z uchwałą Rady Miejskiej w Czeladzi Nr VIII/146/2015 z dnia 13 kwietnia 2015 w sprawie zmiany uchwały nr VI/104/2015 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 5 marca 2015 w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czeladzi do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Czeladź (Dz.Urz. Województwa Śląskiego z 20 kwietnia 2015 Poz. 2357).

Zasiłek szkolny

   Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego.

Do zdarzeń losowych uzasadniających przyznanie zasiłku szkolnego zalicza się w szczególności:

 • pożar lub wypadek, w wyniku którego nastąpiło zniszczenie lub uszkodzenie mienia i wyposażenia niezbędnego do realizacji procesu edukacyjnego przez ucznia,
 • kradzież z włamaniem, której skutkiem było pozbawienie ucznia mienia lub wyposażenia niezbędnego do realizacji procesu edukacyjnego przez ucznia,
 • inne zdarzenia losowe, które spowodowały czasową niemożliwość lub znacznie ograniczyły możliwość prawidłowego realizowania przez ucznia procesu edukacyjnego, np. śmierć członka rodziny, wydatki związane z długotrwałą chorobą.

   O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie do dwóch miesięcy od wystąpienia zdarzenia losowego uzasadniającego przyznanie tego zasiłku. Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające wystąpienie zdarzenia losowego.

   Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego lub zasiłku szkolnego należy dostarczyć do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czeladzi przy ulicy 17 Lipca 27.

   Formularz wniosku można pobrać ze strony internetowej MOPS Czeladź lub w Dziale Pomocy Instytucjonalnej, pokój nr 4.

  Szczegółowych informacji dotyczących możliwości uzyskania zasiłku szkolnego udzielają pracownicy MOPS przy ulicy 17 Lipca 27, Dział Pomocy Instytucjonalnej, pokój nr 4 lub telefonicznie 32/ 265-14-42 w godzinach:

 • poniedziałek 800 - 1600
 • wtorek - czwartek 800 - 1500
 • piątek 800 - 1300

 

Kategoria: Powiązane pliki [ 2 ]
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Czeladź.pdf Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Czeladź.pdf 17-07-20 11:19 189.38KB pobierz plik: Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Czeladź.pdf
Klauzula Informacyjna Klauzula Informacyjna 20-06-16 10:44 81.62KB pobierz plik: Klauzula Informacyjna

Redakcja strony: Zasiłek szkolny Rejestr zmian

 • Podmiot udostępniający informację:Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Czeladzi
 • Pierwsza publikacja:Gzik Paweł2016-04-21 13:13:04
 • Aktualizacja publikacji:Ledwoń Dominik2019-09-12 10:25:10
 • Wytworzenie publikacji:Anna Mentel - kierownik Działu Pomocy Instytucjonalnej2019-09-12 10:24:56
 • Zatwierdzenie informacji:Anna Mentel - kierownik Działu Pomocy Instytucjonalnej2019-09-12 10:24:56
Drukuj Liczba odwiedzin: 56

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl