Dane adresowe:

Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej w Czeladzi

ul. 17 Lipca 27, 41-250 Czeladź
tel. 32 265-14-42

Jesteś na: Strona główna / Struktura / Dokumenty / Zarządzenia / 2017

2017

Kategoria: Powiązane pliki [ 32 ]
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Zarządzenie Nr 1/2017 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na dwa wolne stanowiska urzędnicze. Zarządzenie Nr 1/2017 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na dwa wolne stanowiska urzędnicze. 17-03-17 12:01 57.09KB pobierz plik: Zarządzenie Nr 1/2017 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na dwa wolne stanowiska urzędnicze.
Zarządzenie Nr 2/2017 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze. Zarządzenie Nr 2/2017 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze. 17-03-17 12:02 57.41KB pobierz plik: Zarządzenie Nr 2/2017 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze.
Zarządzenie Nr 3/2017 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko Asystent Rodziny w Dziale ds. Wspierania Rodziny i Asysty Rodzinnej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Czeladzi. Zarządzenie Nr 3/2017 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko Asystent Rodziny w Dziale ds. Wspierania Rodziny i Asysty Rodzinnej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Czeladzi. 17-03-17 12:06 338.69KB pobierz plik: Zarządzenie Nr 3/2017 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko Asystent Rodziny w Dziale ds. Wspierania Rodziny i Asysty Rodzinnej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Czeladzi.
Zarządzenie Nr 4/2017 w sprawie ustalenia pogotowia kasowego na 2017 rok. Zarządzenie Nr 4/2017 w sprawie ustalenia pogotowia kasowego na 2017 rok. 17-03-17 12:05 52.37KB pobierz plik: Zarządzenie Nr 4/2017 w sprawie ustalenia pogotowia kasowego na 2017 rok.
Zarządzenie Nr 5/2017 w sprawie realizacji zadań w zakresie zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Czeladzi w 2017 roku. Zarządzenie Nr 5/2017 w sprawie realizacji zadań w zakresie zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Czeladzi w 2017 roku. 17-03-17 12:07 29.96KB pobierz plik: Zarządzenie Nr 5/2017 w sprawie realizacji zadań w zakresie zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Czeladzi w 2017 roku.
Zarządzenie Nr 6/2017 w sprawie ustalenia cennika opłat na rok 2017, za korzystanie z pomieszczeń w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Czeladzi. Zarządzenie Nr 6/2017 w sprawie ustalenia cennika opłat na rok 2017, za korzystanie z pomieszczeń w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Czeladzi. 17-03-17 12:08 28.87KB pobierz plik: Zarządzenie Nr 6/2017 w sprawie ustalenia cennika opłat na rok 2017, za korzystanie z pomieszczeń w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Czeladzi.
Zarządzenie Nr 7/2017 w sprawie przyjęcia „Programu Wspierania Rodziny i Aktywności Lokalnej – Kreatywna PIASKownIca” w ramach pracy Działu ds. Wspierania Rodziny i Asysty Rodzinnej oraz Zespołu ds. Wspierania Rodziny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Zarządzenie Nr 7/2017 w sprawie przyjęcia „Programu Wspierania Rodziny i Aktywności Lokalnej – Kreatywna PIASKownIca” w ramach pracy Działu ds. Wspierania Rodziny i Asysty Rodzinnej oraz Zespołu ds. Wspierania Rodziny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 17-03-31 10:56 56.31KB pobierz plik: Zarządzenie Nr 7/2017 w sprawie przyjęcia „Programu Wspierania Rodziny i Aktywności Lokalnej – Kreatywna PIASKownIca” w ramach pracy Działu ds. Wspierania Rodziny i Asysty Rodzinnej oraz Zespołu ds. Wspierania Rodziny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
Zarządzenie Nr 8/2017 w sprawie powołania Grupy Sterującej ds. zarządzania Partnerstwem oraz zapewnienia podejścia partnerskiego w realizacji Projektu „Teraz Ty! Czeladzki Klub Integracji Społecznej”, realizowanego w ramach IX Osi Priorytetowej Włączenie Zarządzenie Nr 8/2017 w sprawie powołania Grupy Sterującej ds. zarządzania Partnerstwem oraz zapewnienia podejścia partnerskiego w realizacji Projektu „Teraz Ty! Czeladzki Klub Integracji Społecznej”, realizowanego w ramach IX Osi Priorytetowej Włączenie 17-10-04 09:14 107.43KB pobierz plik: Zarządzenie Nr 8/2017 w sprawie powołania Grupy Sterującej ds. zarządzania Partnerstwem oraz zapewnienia podejścia partnerskiego w realizacji Projektu „Teraz Ty! Czeladzki Klub Integracji Społecznej”, realizowanego w ramach IX Osi Priorytetowej Włączenie
Zarządzenie Nr 9/2017 w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Wynagradzania pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czeladzi. Zarządzenie Nr 9/2017 w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Wynagradzania pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czeladzi. 17-10-04 09:21 56.13KB pobierz plik: Zarządzenie Nr 9/2017 w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Wynagradzania pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czeladzi.
Zarządzenie Nr 10/2017 w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania którego przedmiotem jest dostawa bonów towarowych dla osób korzystających z pomocy społecznej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Czeladzi w okresie od dni Zarządzenie Nr 10/2017 w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania którego przedmiotem jest dostawa bonów towarowych dla osób korzystających z pomocy społecznej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Czeladzi w okresie od dni 17-10-04 09:21 57.59KB pobierz plik: Zarządzenie Nr 10/2017 w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania którego przedmiotem jest dostawa bonów towarowych dla osób korzystających z pomocy społecznej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Czeladzi w okresie od dni
Zarządzenie Nr 11/2017 w sprawie zasad przyznawania refundacji zakupu okularów korygujących pracownikom wykonującym prace przy monitorach ekranowych.
Zarządzenie Nr 11/2017 w sprawie zasad przyznawania refundacji zakupu okularów korygujących pracownikom wykonującym prace przy monitorach ekranowych. 17-10-04 09:22 59.69KB pobierz plik: Zarządzenie Nr 11/2017 w sprawie zasad przyznawania refundacji zakupu okularów korygujących pracownikom wykonującym prace przy monitorach ekranowych.
Zarządzenie Nr 12/2017 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania, którego przedmiotem jest świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czeladzi w Zarządzenie Nr 12/2017 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania, którego przedmiotem jest świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czeladzi w 17-10-04 09:22 57.21KB pobierz plik: Zarządzenie Nr 12/2017 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania, którego przedmiotem jest świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czeladzi w
Zarządzenie Nr 13/2017 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania, którego przedmiotem jest usługa polegająca na przygotowaniu i dostarczaniu podwieczorków dla dzieci uczestniczących w zajęciach w ramach pracy Działu ds. Ws Zarządzenie Nr 13/2017 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania, którego przedmiotem jest usługa polegająca na przygotowaniu i dostarczaniu podwieczorków dla dzieci uczestniczących w zajęciach w ramach pracy Działu ds. Ws 17-10-04 09:23 57.95KB pobierz plik: Zarządzenie Nr 13/2017 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania, którego przedmiotem jest usługa polegająca na przygotowaniu i dostarczaniu podwieczorków dla dzieci uczestniczących w zajęciach w ramach pracy Działu ds. Ws
Zarządzenie Nr 14/2017 w sprawie powołania Komisji czuwającej nad prawidłowym przebiegiem konkurów, przyznawania i wydawania nagród podczas festynu rodzinnego „Pożegnanie lata” w dniu 26 sierpnia 2017 r. organizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecz Zarządzenie Nr 14/2017 w sprawie powołania Komisji czuwającej nad prawidłowym przebiegiem konkurów, przyznawania i wydawania nagród podczas festynu rodzinnego „Pożegnanie lata” w dniu 26 sierpnia 2017 r. organizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecz 17-10-04 09:23 65.52KB pobierz plik: Zarządzenie Nr 14/2017 w sprawie powołania Komisji czuwającej nad prawidłowym przebiegiem konkurów, przyznawania i wydawania nagród podczas festynu rodzinnego „Pożegnanie lata” w dniu 26 sierpnia 2017 r. organizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecz
Zarządzenie Nr 15/2017 w sprawie wprowadzenia Instrukcji Ogólnej BHP. Zarządzenie Nr 15/2017 w sprawie wprowadzenia Instrukcji Ogólnej BHP. 17-10-04 09:24 55.08KB pobierz plik: Zarządzenie Nr 15/2017 w sprawie wprowadzenia Instrukcji Ogólnej BHP.
Zarządzenie Nr 4a/2017 w sprawie norm przydziału pracownikom Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czeladzi oraz osobom wykonującym prace społecznie użyteczne w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Czeladzi niezbędnych środków ochrony indywidualnej, odz Zarządzenie Nr 4a/2017 w sprawie norm przydziału pracownikom Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czeladzi oraz osobom wykonującym prace społecznie użyteczne w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Czeladzi niezbędnych środków ochrony indywidualnej, odz 17-10-25 13:20 83.1KB pobierz plik: Zarządzenie Nr 4a/2017 w sprawie norm przydziału pracownikom Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czeladzi oraz osobom wykonującym prace społecznie użyteczne w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Czeladzi niezbędnych środków ochrony indywidualnej, odz
Zarządzenie Nr 16/2017 w sprawie Polityki zarządzania ryzykiem w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Czeladzi
Zarządzenie Nr 16/2017 w sprawie Polityki zarządzania ryzykiem w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Czeladzi 17-10-25 13:21 112.3KB pobierz plik: Zarządzenie Nr 16/2017 w sprawie Polityki zarządzania ryzykiem w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Czeladzi
Zarządzenie Nr 17/2017 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania, którego przedmiotem jest świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czeladzi w Zarządzenie Nr 17/2017 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania, którego przedmiotem jest świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czeladzi w 17-10-30 15:55 57.31KB pobierz plik: Zarządzenie Nr 17/2017 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania, którego przedmiotem jest świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czeladzi w
Zarządzenie Nr 18/2017 w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w listopadzie 2017r., przysługującego w zamian za święto przypadające w sobotę. Zarządzenie Nr 18/2017 w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w listopadzie 2017r., przysługującego w zamian za święto przypadające w sobotę. 17-10-30 15:56 53.86KB pobierz plik: Zarządzenie Nr 18/2017 w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w listopadzie 2017r., przysługującego w zamian za święto przypadające w sobotę.
Zarządzenie Nr 19/2017 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze: Specjalista w Dziale Świadczeń Społecznych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej
w Czeladzi. Zarządzenie Nr 19/2017 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze: Specjalista w Dziale Świadczeń Społecznych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Czeladzi. 17-11-07 13:13 61.83KB pobierz plik: Zarządzenie Nr 19/2017 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze: Specjalista w Dziale Świadczeń Społecznych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Czeladzi.
Zarządzenie Nr 20/2017 w sprawie aktualizacji Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego, obowiązujących w budynkach znajdujących się w trwałym zarządzie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czeladzi, położonych przy ul. 17 Lipca 27 oraz przy ul. Zwycięstwa 6 Zarządzenie Nr 20/2017 w sprawie aktualizacji Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego, obowiązujących w budynkach znajdujących się w trwałym zarządzie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czeladzi, położonych przy ul. 17 Lipca 27 oraz przy ul. Zwycięstwa 6 17-11-09 10:50 55.73KB pobierz plik: Zarządzenie Nr 20/2017 w sprawie aktualizacji Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego, obowiązujących w budynkach znajdujących się w trwałym zarządzie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czeladzi, położonych przy ul. 17 Lipca 27 oraz przy ul. Zwycięstwa 6
Zarządzenie Nr 21/2017 w sprawie organizacji przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Czeladzi. Zarządzenie Nr 21/2017 w sprawie organizacji przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Czeladzi. 17-11-14 15:22 74.85KB pobierz plik: Zarządzenie Nr 21/2017 w sprawie organizacji przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Czeladzi.
Zarządzenie Nr 22/2017 w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Wynagradzania pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czeladzi. Zarządzenie Nr 22/2017 w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Wynagradzania pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czeladzi. 17-11-16 10:56 106.03KB pobierz plik: Zarządzenie Nr 22/2017 w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Wynagradzania pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czeladzi.
Zarządzenie nr 23/2017 w sprawie powołania Komisji kwalifikującej druki ścisłego zarachowania do likwidacji. Zarządzenie nr 23/2017 w sprawie powołania Komisji kwalifikującej druki ścisłego zarachowania do likwidacji. 17-11-21 14:50 48.21KB pobierz plik: Zarządzenie nr 23/2017 w sprawie powołania Komisji kwalifikującej druki ścisłego zarachowania do likwidacji.
Zarządzenie Nr 24/2017 w sprawie wprowadzenia regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Czeladzi Zarządzenie Nr 24/2017 w sprawie wprowadzenia regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Czeladzi 17-12-06 09:26 91.51KB pobierz plik: Zarządzenie Nr 24/2017 w sprawie wprowadzenia regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Czeladzi
Zarządzenie Nr 25/2017 w sprawie wprowadzenia Regulaminu podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czeladzi. Zarządzenie Nr 25/2017 w sprawie wprowadzenia Regulaminu podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czeladzi. 17-12-06 09:27 67.45KB pobierz plik: Zarządzenie Nr 25/2017 w sprawie wprowadzenia Regulaminu podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czeladzi.
Zarządzenie Nr 26/2017 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej 
w Czeladzi. Zarządzenie Nr 26/2017 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Czeladzi. 17-12-15 11:53 64.22KB pobierz plik: Zarządzenie Nr 26/2017 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Czeladzi.
Zarządzenie Nr 27/2017 w sprawie wprowadzenia instrukcji postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia pożarowego lub innego miejscowego zagrożenia i zasad przeprowadzania ewakuacji. Zarządzenie Nr 27/2017 w sprawie wprowadzenia instrukcji postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia pożarowego lub innego miejscowego zagrożenia i zasad przeprowadzania ewakuacji. 17-12-08 13:23 197.07KB pobierz plik: Zarządzenie Nr 27/2017 w sprawie wprowadzenia instrukcji postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia pożarowego lub innego miejscowego zagrożenia i zasad przeprowadzania ewakuacji.
Zarządzenie Nr 28/2017 w sprawie zmiany rozkładu czasu pracy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czeladzi w 2017r. Zarządzenie Nr 28/2017 w sprawie zmiany rozkładu czasu pracy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czeladzi w 2017r. 17-12-15 11:55 53.98KB pobierz plik: Zarządzenie Nr 28/2017 w sprawie zmiany rozkładu czasu pracy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czeladzi w 2017r.
Zarządzenie Nr 29/2017 w sprawie wprowadzenia Instrukcji Kancelaryjnej, Instrukcji Archiwalnej oraz Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Czeladzi.
Zarządzenie Nr 29/2017 w sprawie wprowadzenia Instrukcji Kancelaryjnej, Instrukcji Archiwalnej oraz Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Czeladzi. 17-12-21 11:27 754.62KB pobierz plik: Zarządzenie Nr 29/2017 w sprawie wprowadzenia Instrukcji Kancelaryjnej, Instrukcji Archiwalnej oraz Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Czeladzi.
Zarządzenie Nr 30/2017 w sprawie wprowadzenia instrukcji postępowania w razie wypadku przy pracy. Zarządzenie Nr 30/2017 w sprawie wprowadzenia instrukcji postępowania w razie wypadku przy pracy. 17-12-21 11:27 249.7KB pobierz plik: Zarządzenie Nr 30/2017 w sprawie wprowadzenia instrukcji postępowania w razie wypadku przy pracy.
Zarządzenie Nr 31/2017 w sprawie aktualizacji Instrukcji gospodarki majątkiem trwałym, inwentaryzacji majątku i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Czeladzi wprowadzonej Zarządzeniem 23/2015 Dyrektora Miejs Zarządzenie Nr 31/2017 w sprawie aktualizacji Instrukcji gospodarki majątkiem trwałym, inwentaryzacji majątku i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Czeladzi wprowadzonej Zarządzeniem 23/2015 Dyrektora Miejs 18-06-06 08:31 55.27KB pobierz plik: Zarządzenie Nr 31/2017 w sprawie aktualizacji Instrukcji gospodarki majątkiem trwałym, inwentaryzacji majątku i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Czeladzi wprowadzonej Zarządzeniem 23/2015 Dyrektora Miejs

Redakcja strony: 2017 Rejestr zmian

 • Podmiot udostępniający informację:Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Czeladzi
 • Pierwsza publikacja:Ledwoń Dominik2017-03-17 11:00:47
 • Aktualizacja publikacji:Ledwoń Dominik2017-03-17 12:09:33
 • Wytworzenie publikacji:Aneta Jóźwin-Rybska - Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czeladzi2017-03-17 12:09:13
 • Zatwierdzenie informacji:Aneta Jóźwin-Rybska - Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czeladzi2017-03-17 12:09:13
Drukuj Liczba odwiedzin: 56

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl