Dane adresowe:

Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej w Czeladzi

ul. 17 Lipca 27, 41-250 Czeladź
tel. 32 265-14-42

Dział Finansowo-Księgowy

Agata Fiksat - Główna Księgowa

ul. 17 lipca 27
41-250 Czeladź
pok. 15
tel. 32 265-14-42
faks 32 265-68-11
email: ksiegowosc.mops@mops.czeladz.pl

Godziny pracy:
poniedziałek od 07:30 do 17:00
wtorek - czwartek od 07:30 do 15:30
piątek od 07:30 do 14:00

Jednostki podległe:
→ Dział Księgowości

Zadania:

Do obowiązków Głównego Księgowego należy:
1)  kierowanie pracą Działu Księgowości;
2)  prowadzenie rachunkowości Ośrodka zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
3)  wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi;
4)  dokonywanie wstępnej kontroli operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym;
5) dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.

 

Zakres uprawnień i obowiązków Głównego Księgowego reguluje w szczególności ustawa z dn. 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( tj. Dz.U. z 2009r. Nr 157 poz. 1240 z późn zm.);

Redakcja strony: Dział Finansowo-Księgowy Rejestr zmian

  • Podmiot udostępniający informację:Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Czeladzi
  • Pierwsza publikacja:Aneta Jóźwin-Rybska - Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czeladzi2016-03-02 12:03:52
  • Aktualizacja publikacji:Ledwoń Dominik2016-03-02 12:04:03
  • Wytworzenie publikacji:Aneta Jóźwin-Rybska - Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czeladzi2016-03-02 12:03:52
  • Zatwierdzenie informacji:Aneta Jóźwin-Rybska - Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czeladzi2016-03-02 12:03:52
Drukuj Liczba odwiedzin: 56

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl